Hopp til innhold
4. august 2022

Småviltjakt 2022

Som sikkert de fleste vet har vi fått utvidet jaktterrenget vårt betydelig for denne jaktsesongen. Vi har inngått avtale om jakt med Evjen Skog i deres område som dekker 7900 mål.

Jeg er i ferd med å tegne nye kart som vil bli lagt ut på foreningens nettsider.

Det vil bli solgt jaktkort onsdag 31. august og onsdag 7. september, begge dager kl. 1800. Salget vil foregå fra Bekkestua, som foreningen også har leid av Evjen Skog. I år vil det kun bli solgt kort ved fysisk fremmøte på angitt tidspunkt. Det vil også være dugnadsplikt den kvelden du møter for å kjøpe kort. Det betyr at det ikke vil være mulig å kjøpe kort på vegne av andre medlemmer eller på et senere tidspunkt.

Det vil være mulig å kjøre helt frem til hytta disse kveldene.

Vi kommer til å avvikle ordningen med pant på jaktkortet, da det er et krav fra

grunneierlaget om bedre rapportering. De har anført i kontrakten med oss at de som ikke leverer fangstrapport inne fastsatt tid, skal utestenges fra jakt påfølgende år.

Videre vil vi sette prisen på jaktkortet til kr. 1.000,- for 2022. Dette på bakgrunn av at jaktterrenget er utvidet, noe som har påført foreningen større kostnader. Betaling vil fremover skje via Vipps eller bankoverføring. Det vil ikke lenger være mulig å betale kontant. Vi kommer fremdeles til å selge kort for fugl og hare separat.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Lars Lyngnes:
Tlf: 992 11 331
Mail: lyngnes@ebnett.no