Hopp til innhold
4. juli 2022

Informasjon om rådyrjakt 2022

I år blir det store endringer i forhold til rådyrjakta. Vi har fått tilgang til flere løyver.

Jakta vil derfor bli organisert på en helt annen måte. Fra 10. august og frem til 25. september vil vi åpne opp for jakt på rådyrbukk.

Det vil bli trukket om 5 bukkekort til en pris av kr. 1.000,-. Disse vil ha gyldighet i nevnte periode. Frist for å melde seg på til denne jakten er fredag 5. august 2022. Dere kan sende mail eller SMS til undertegnede.

De dyrene som ikke er felt, vil bli overført til drevjakt 25. september. Drevjakten vil bli organisert med eget jaktlag. Etter ønske fra grunneier vil det være begrensninger på antall jegere som kan delta i den enkelte jakte. Undertegnede vil organisere dette.

Styret har satt en pris på kr. 200,- for deltagelse pr. jaktdag, men for de som deltar utover 5 jaktdager vil prisen settes til kr. 1.000,- for hele høsten.

Jeg må be om at de som har interesse for å være med på drevjakt melder seg til meg innen 1. september 2022.

Ellers ønsker jeg at dere har forståelse for at vi må prøve oss litt frem i forhold til hvordan vi skal organisere dette. Teorien kan virke god, men praksis kan noe ganger vise at vi må gjøre små eller store korreksjoner. 😊

Jeg vil legge kart over rådyrterrenget på nettsiden når det er klart.

Eventuelle spørsmål kan rettes til :

Lars Lyngnes
992 11 331
lyngnes@ebnett.no

Med hilsen Lars, jaktansvarlig