Årsmøte 20.02.1019

Årsmøte den 20.02.2019 kl 1900 i Mjøndalen Jeger Og Fiskerforening i foreningslokaler i Stasjons gata 7 . Forslag til saker til årsmøte må være levert før den 31.01.2019 Styret henstiller medlemmene til å møte opp. Tutt ordner med servering